Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
C47

Blokada nazwy tematu - odyfikacja zapobiega tworzeniu tematów z nazwą np: pomocy, pomóżcie mi <- frazy wpisujesz w PA.

Brak odpowiedzi w tym temacie

Recommended Posts

Blokada nazwy tematu


 

 

############################################################################ 
## MOD Title: Blokada nazwy tematu 
## MOD Author: NineX 
## MOD Description: Blokuje nowo zakładane tematy, z nazwą, którą admin zdefiniował w PA. 
## MOD Version: 1.0.0 
## 
## Installation Level: Easy 
## Installation Time: ~4 minuty 
## License: GPL2 
## Files To Edit: 6 
## admin/admin_forums.php 
## posting_php 
## includes/functions_post.php 
## language/lang_polish/lang_admin.php 
## language/lang_polish/lang_main.php 
## templates/*/admin/forum_edit_body.tpl 
## 
############################################################################
 

 

 

 


Modyfikacja zapobiega tworzeniu tematów z nazwą np: pomocy, pomóżcie mi <- frazy wpisujesz w PA. 

Zabronione nazwy wpisuj z małych liter i oddzielaj je przecinkami. 

Przed instalacją modyfikacji, wykonaj backup plików. 

 

ZIP - wersja na 1.12.7p4 i niżej

TXT - wersja na 1.12.8

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×