Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

[COD/FFA] Podania o Admina

Sign in to follow this  

admin.gif

 

Pisanie w dziale:

* W podaniu mogą wypowiadać się użytkownicy mający co najmniej 20 postów.
* Każdy kto zabiera głos musi napisać dlaczego ma takie, a nie inne zdanie.
* Zakaz wypowiadania się osób, których podanie dotyczy! Wyjątek - pytanie innego użytkownika itd.

Post łamiący powyższe zasady = 1 punkt ostrzeżenia

Sign in to follow this  
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×